DÂY CỨU SINH LỖI THÉP

DÂY CỨU SINH LỖI THÉP

Thông số: 

Đường kính dây Ø12

Lõi thép Ø2

Móc sắt: 1 cái hoặc 1 cặp được gắn cố định vào đầu dây tùy theo yêu của khách

Chiều dài: theo yêu cầu của khách.

Dây cứu sinh lõi thép